VariableInformation on item
Category
Environmental domain
Year1994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018
Country
Australia
(EI2.489
(EI2.612
(EI2.542
(EI2.78
(EI2.859
(EI2.726
(EI2.687
(EI2.575
(EI2.528
(EI2.445
(EI2.389
(EI2.192
(EI2.114
(EI2.063
(EI1.881
(EI1.977
(EI1.882
(EI1.824
(EI2.331
(EI2.289
(EI1.832
(EI1.849
(EI1.733
....
Austria
(I1.859
(I2.047
(I2.265
(I2.456
(I2.39
(I2.405
(I2.512
(I2.722
(I2.765
(I2.827
(I2.786
(I2.763
(I2.549
(I2.486
(I2.469
(I2.468
(I2.457
(I2.54
(I2.525
(I2.51
(I2.522
(I2.513
(I2.472
(I2.522
(I2.426
Belgium
(EI2.428
(EI2.421
(I2.661
(I2.661
(I2.595
(I2.579
(I2.391
(I2.393
(EI2.335
(EI2.374
(EI2.469
(EI2.467
(EI2.233
(EI2.219
(EI2.116
(EI2.196
(EI2.218
(EI2.27
(EI2.153
(EI2.069
(EI2.07
(EI2.075
(EI2.157
(EI2.218
(EI2.199
Canada
(EI1.554
(EI1.563
(EI1.55
(EI1.528
(EI1.541
(EI1.453
(EI1.342
(EI1.308
(EI1.323
(EI1.331
(EI1.262
(EI1.206
(EI1.175
(EI1.152
(EI1.085
(EI1.172
(EI1.171
(EI1.157
(EI1.16
(EI1.147
(EI1.11
........
Chile
(EI1.216
(EI1.221
(EI1.348
(EI1.431
(EI1.62
(EI1.502
(EI1.526
(EI1.628
(EI1.594
(EI1.5
(EI1.291
(EI1.285
(EI1.056
(EI1.131
(EI0.936
(EI0.939
(EI1.042
(EI1.094
(EI1.145
(EI1.152
(EI1.228
(EI1.206
(EI1.232
(EI1.251
(EI1.331
Colombia
(I3.586
(I1.074
(I1.208
(EI1.02
(EI0.886
(EI0.913
(I1.344
(I1.571
(I1.362
1.4091.3251.4091.3211.2841.31.2951.1831.183
(I1.13
(I1.232
(I1.204
(I1.239
(I1.205
(I0.764
(I0.599
Czech Republic2.7412.7572.5492.4212.4012.5712.4352.542.5642.6552.7462.7962.6872.7222.6812.7312.7292.7212.6822.6872.6152.592.6022.563
(E2.659
Denmark
(E4.062
(E4.341
(E4.565
(E4.6
5.2765.3724.996
(E4.909
(E5.102
(E4.879
(E5.09
(E5.065
(E4.813
(E4.852
(E4.315
(E4.08
(E4.118
(E4.135
(E4.039
(E4.047
(E4.015
(E3.991
(EI3.909
(EI3.72
(EI3.625
Estonia
(E1.44
(I0.956
(I1.469
(I1.555
(I1.927
(I1.69
(I1.684
(EI2.113
(EI1.984
(EI1.889
(EI2.093
(E2.274
(E2.197
(E2.183
(E2.298
(E2.942
(E2.91
(E2.708
(E2.72
(E2.558
(E2.742
(EI2.753
(EI3.082
(EI2.873
(EI2.729
Finland
(E2.809
(EI2.977
(EI3.131
(E3.337
(E3.311
(E3.394
(E3.124
(E2.945
(E3.042
(E3.168
(E3.207
(E3.019
(E2.963
(E2.71
(E2.637
(E2.567
(E2.709
(E3.049
(E3.011
(E2.964
(E2.933
(EI2.898
(EI3.084
(EI2.964
(EI2.931
France
(EI2.325
(EI2.5
(EI2.57
(EI2.525
(EI2.53
(EI2.524
(EI2.411
(EI2.291
(EI2.401
(EI2.365
(EI2.366
(EI2.305
(EI2.259
(EI2.157
(EI2.145
(EI2.187
(EI2.149
(EI2.191
(EI2.205
(EI2.291
(EI2.245
(EI2.256
(EI2.301
(EI2.344
..
GermanyInformation on item2.3632.3112.2092.1242.1042.229
(I2.312
(I2.484
(I2.521
(I2.616
(I2.499
(I2.429
(I2.353
(I2.184
(I2.157
(I2.274
(I2.145
(I2.179
(I2.123
(I2.061
(I1.991
(I1.916
(I1.865
(I1.632
(I1.786
Greece
(EI2.877
(I3.189
(I3.232
(E3.001
(E2.875
(E2.622
2.3292.2882.2362.1182.1032.0811.9692.0211.9142.0842.6512.913.2793.6483.713
(I3.807
(I3.771
(I3.974
(I3.684
Hungary
(I2.85
(EI2.792
(EI2.734
(EI2.799
(I3.269
(I3.182
(I2.888
(I2.678
(I2.606
(I2.634
(I2.908
(I2.815
(EI3.251
(I2.974
(I3.009
(I2.903
(I2.887
(I2.769
(I2.881
(I2.728
(I2.379
(I2.55
(I2.627
(I2.523
(I2.416
Iceland
(E3.235
(E3.375
(E3.604
(E3.574
(E3.567
(E3.637
(E3.412
(E2.82
(E2.468
(E2.727
(E2.776
(E3.016
(EI2.752
(E2.604
(EI1.945
(EI1.735
(EI2.029
(E2.029
(E2.108
(EI1.969
(EI1.958
(EI1.942
(EI1.881
(EI2.024
(EI1.947
Ireland
(E3.15
2.9452.9842.9032.8912.9272.7432.2392.2562.2362.4382.4552.4122.4382.292.2622.4192.4662.3762.4692.3691.9121.8621.6771.565
IsraelInformation on item..
(I2.831
(I2.835
2.7472.6
(EI2.71
(I2.653
(I2.567
(I2.578
(I2.625
(EI2.927
(EI2.962
(EI2.945
(EI3.106
(EI3.057
(EI3.008
(EI3.274
(EI3.179
(EI2.991
(EI2.824
(EI2.933
........
Italy
(I3.548
(I3.575
(I3.461
(I3.476
(I3.333
(EI3.391
(EI3.087
(EI2.96
(EI2.937
(EI3.002
(EI2.85
(EI2.911
(EI2.876
(EI2.734
(EI2.581
(EI2.813
(EI2.824
(EI3.07
(EI3.501
(EI3.46
(EI3.597
(EI3.424
(EI3.495
(EI3.325
(EI3.306
Japan1.6431.6521.6681.6311.651.6941.6741.6881.7031.7111.6861.6861.6541.6211.5541.6151.541.5341.515
(E1.479
(E1.407
(E1.364
(E1.372
(E1.347
(E1.345
Korea
(I1.647
(I1.804
(I2.094
(I2.228
(I2.317
(I2.335
(I2.45
(I2.671
(I2.431
(I2.458
(I2.313
(I2.549
(I2.462
(I2.595
(I2.503
(I2.235
(I2.514
(I2.619
(E2.726
2.628
(I2.663
........
Latvia
(I0.015
(I0.989
(EI1.526
(EI2.69
(EI3.29
(EI2.7
(I2.473
(I2.251
(I2.335
(I2.454
(I2.566
(I2.59
(I2.287
(I2.091
(I2.122
(I3.39
(I3.33
(I3.055
(I3.095
(I3.301
(I3.508
(I3.686
(I3.795
(I3.715
(EI3.558
Lithuania..
(I2.117
(I2.174
(I2.525
(I2.847
3.3172.7522.8913.17
(I2.876
(I2.801
(I2.384
(EI1.885
(EI1.823
(EI1.634
(EI2.021
(EI1.841
(I1.713
(I1.671
(I1.722
(I1.778
(EI1.896
(EI1.972
(EI1.96
(EI2.006
Luxembourg
(I3.107
(I2.85
(I2.771
(I2.791
(I2.82
(I2.686
(I2.659
(I2.69
(I2.658
(I2.768
(I3.027
(I2.994
(I2.659
(I2.585
(I2.603
(I2.539
(I2.415
(I2.386
(I2.392
(I2.191
(I1.998
(I1.85
(I1.718
(I1.694
(I1.73
Mexico
(EI1.484
(EI0.936
(EI0.814
(EI1.053
(EI1.481
(EI1.731
(EI1.2
(EI1.465
(EI1.741
(EI1.343
(EI0.824
(EI0.386
(EI-0.163
(EI-0.185
(EI-1.53
(EI0.254
(EI-0.207
(EI-0.787
(EI-1.118
(EI-0.343
(EI0.1
(EI1.37
(EI1.562
(EI1.169
(EI0.96
Netherlands
(EI3.33
(EI3.165
(EI3.442
(E3.407
(E3.323
(E3.506
(E3.503
(E3.406
(E3.288
(E3.347
(E3.48
(E3.605
(E3.633
(E3.419
(E3.479
(E3.507
(E3.541
(E3.459
(E3.267
(E3.318
(E3.385
3.419
(I3.432
(I3.336
(I3.338
New Zealand
(E1.781
(E1.719
(E1.657
(E1.727
(EI1.471
(EI1.437
(EI1.381
(EI1.38
(E1.608
(E1.546
(E1.427
(E1.405
(E1.362
(E1.356
(E1.277
(EI1.273
(EI1.342
(EI1.308
(EI1.315
(E1.33
(E1.363
(E1.4
(E1.365
(E1.304
(E1.323
Norway
(I3.345
(I3.401
(E3.588
(E3.562
(E3.388
3.1782.8432.8662.9282.875
(E2.906
(E2.745
(E2.661
(E2.686
(E2.442
(E2.416
(E2.468
(E2.323
(E2.197
(E2.163
(E2.148
(E2.219
(E2.291
(E2.178
(E2.02
Poland
(EI1.906
(EI1.731
(I1.884
(I1.823
(I1.847
(I2.11
(I2.134
(I2.104
(I2.318
(I2.408
(I2.571
(I2.54
(I2.509
(I2.6
(I2.492
(I2.368
(I2.393
(I2.349
(I2.459
(I2.312
(I2.413
(I2.464
(I2.536
(I2.393
(EI2.5
Portugal
(EI3.323
(E3.338
(E3.393
(E3.173
(E3.343
(E3.236
(E2.601
(E2.83
(E2.991
(E2.95
(E2.944
(E2.887
(E2.79
(E2.745
(E2.481
(E2.445
(E2.433
(E2.326
(E2.167
(E2.216
(E2.282
(E2.427
(E2.586
(EI2.585
(EI2.603
Slovak Republic
(E2.814
2.385
(I2.197
(I2.107
(I1.993
(I2.059
(I2.326
(EI2.052
(I2.355
(I2.584
(I2.636
(I2.511
(I2.397
(I2.224
(I2.172
(I2.107
(I1.996
(I1.974
(I1.895
1.9861.9681.988
(I1.997
(I1.99
(I2.092
Slovenia0.3284.1114.2764.65.3564.4943.2663.463.4413.3963.3923.2763.0643.0373.0073.6673.7653.7414.1544.5664.504
(I4.66
(I4.716
(I4.532
(EI4.538
Spain
(E2.133
(E2.111
(E2.098
(E2.058
(E2.166
(E2.248
(E2.121
(EI2.008
(EI2.09
(EI2.113
(EI2.075
(EI2.028
(EI1.953
(EI1.899
(EI1.757
(EI1.734
(EI1.764
(EI1.71
(EI1.732
(EI1.97
(EI1.879
(EI1.938
(EI1.865
(EI1.842
(EI1.836
Sweden
(EI2.69
(I2.678
(E3
(E2.829
(E2.861
2.7392.638
(E2.658
2.7232.7382.6752.7182.6122.5162.559
(E2.649
(E2.558
(E2.366
(E2.374
(E2.34
(E2.18
(EI2.187
(EI2.22
(EI2.134
(EI1.853
Switzerland
(E1.557
(E1.58
(E1.613
(E1.586
(E1.705
(E1.725
(E1.768
(E1.895
(E1.926
(E1.909
(E1.871
(E2.036
(E1.932
(E1.857
(E1.645
(E1.684
(E1.734
(E1.692
(E1.691
(E1.652
(E1.649
(E1.657
(EI1.524
(EI1.547
(EI1.585
Turkey1.0821.1871.7661.9191.7942.5352.4172.6693.4764.0383.5313.9633.5673.4653.253.3653.733.4813.2763.5153.273.3163.2793.1162.321
United Kingdom
(EI2.608
(EI2.493
(E2.511
(E2.541
(E2.722
(E2.767
(E2.67
(E2.485
(E2.455
(E2.416
(E2.39
(E2.258
(E2.178
(E2.247
(E2.236
(E2.382
(E2.461
(E2.438
(E2.425
(E2.45
(E2.438
(EI2.408
(EI2.386
(EI2.355
(EI2.295
United States
(EI1.029
(EI1.02
(EI1.054
(EI1.04
(EI1.022
(EI1.005
(EI0.969
(EI0.933
(EI0.917
(EI0.894
(EI0.875
(EI0.864
(EI0.839
(EI0.819
(EI0.79
(EI0.792
(EI0.789
(EI0.788
(EI0.779
(EI0.755
(EI0.742
(EI0.728
(EI0.713
....
OECD Asia Oceania
(E1.764
(E1.8
(E1.846
(E1.869
(E1.901
(E1.932
(E1.935
(E1.972
(E1.948
(E1.951
(E1.911
(E1.935
(E1.893
(E1.902
(E1.824
(E1.827
(E1.841
(E1.856
(E1.931
(E1.881
(E1.795
(E1.758
(E1.731
(E1.689
(E1.672
OECD arithmetic average
(E2.27
(E2.38
(E2.479
(E2.534
(E2.625
(E2.623
(E2.455
(E2.441
(E2.494
(E2.506
(E2.505
(E2.485
(E2.358
(E2.309
(E2.166
(E2.3
(E2.334
(E2.299
(E2.312
(E2.345
(E2.331
(E2.371
(E2.392
(E2.332
(E2.278
OECD - Europe
(E2.557
(E2.565
(E2.609
(E2.588
(E2.603
(E2.695
(E2.585
(E2.561
(E2.636
(E2.689
(E2.639
(E2.634
(E2.546
(E2.468
(E2.386
(E2.467
(E2.497
(E2.511
(E2.529
(E2.565
(E2.53
(E2.509
(E2.509
(E2.419
(E2.345
OECD - Total
(E1.84
(E1.829
(E1.856
(E1.852
(E1.872
(E1.911
(E1.828
(E1.825
(E1.857
(E1.852
(E1.791
(E1.768
(E1.694
(E1.659
(E1.547
(E1.651
(E1.646
(E1.632
(E1.626
(E1.653
(E1.635
(E1.667
(E1.667
(E1.602
(E1.551
Non-OECD EconomiesAlbania............
(I0.903
(I0.954
(I1.041
(I0.791
(I0.843
(I0.428
(I0.407
........................
Argentina
(I1.056
(I0.871
(I1.08
(I1.585
(I1.465
(I1.355
(I1.317
(I1.313
(I1.285
(I1.48
(I1.376
(I1.303
(I1.207
(I1.106
(I1.111
(EI1.235
(EI1.173
(EI1.088
(EI1.249
(EI1.219
(EI1.25
(EI1.246
(EI1.221
(EI1.309
(EI1.118
Bahamas2.2251.8961.7081.0041.0040.9450.9650.9270.9030.8790.9550.8880.950.9170.9280.9290.9011.2961.2231.6321.4131.4981.3821.3641.452
Barbados000000000000000000000.3410000
Belize0.1870.170.1660.1710.1760.1840.180.1840.1790.1820.2020.2110.210.2160.1720.2240.1680.2010.1790.1610.1580.150.0270.1480.019
Bolivia0.0680.0650.1630.1950.5770.5812.72.4432.3431.7891.6872.4792.2112.3072.1151.8611.6241.4941.3351.3451.3191.3591.4711.277..
Botswana....................0.7780.4530.4540.4090.4090.4110.4170.3270.3540.3310.2320.2510.2260.281..
Brazil
(I0.169
(I0.348
(I0.365
(I0.403
(I0.444
(I0.412
(I0.442
(EI1.049
(I0.981
(I0.939
(I0.854
(I0.881
(I0.933
(I1.142
(I1.081
(I0.937
(I1.032
(I1.05
(I0.846
(I0.771
(I0.772
(I0.852
(I0.884
(I0.865
(I0.824
Bulgaria..
(I1.266
(I0.857
(I1.22
(I1.922
(I2.333
(I2.585
(I2.483
(I2.28
(I2.884
(I3.07
(I2.898
(I2.806
(I3.194
(I3.283
(I2.842
(I2.764
(I2.685
(I2.663
(I2.804
(I2.724
(I2.881
(I2.745
(I2.646
(I2.389
Burkina FasoInformation on item............
(I0.586
(I0.324
(I0.804
(I0.823
(I0.894
(I0.831
(I0.806
(I0.848
0.7540.7460.7480.7350.8550.59
(I0.863
(I1.088
(I1.143
(I1.282
..
Cameroon0.7650.7921.1151.0010.9830.9670.8120.9150.860.8440.9870.9540.9110.840.7320.7620.7710.7250.7590.7930.8860.8190.7640.786..
Cabo Verde0000000.1890.0780.140.0940.1330.2060.2090.1770.1650.1380.1930.3590.3610.3710.3620.3750.4090.396..
China (People's Republic of)........
(E0.344
(EI0.373
(EI0.393
(EI0.65
0.7030.7930.832
(I0.812
(I0.829
(I0.834
(I0.804
(EI1.288
(EI1.428
(EI1.357
(EI1.391
(EI0.755
(EI0.763
(EI0.704
......
Democratic Republic of the CongoInformation on item............
(I0.045
(EI0.234
(EI0.499
(EI0.795
(I0.994
(I1.274
(I1.32
(I1.517
(I1.895
1.6221.5641.8420.8640.6820.530.434
(I0.412
(I0.175
..
Costa Rica
(I0.385
(I0.459
(I0.387
(I0.368
(I0.439
(I0.365
(I0.45
(I1.307
............
(I2.338
(EI2.482
(EI2.402
(EI2.336
(I2.245
(I2.409
(I2.295
(I2.4
(I2.38
(I2.398
(I2.331
Côte d'IvoireInformation on item0.3450.2950.2570.1820.1770.1840.1860.2690.2740.1870.1820.1870.1810.1860.180.1720.1530.0640.2770.270.1740.1630.140.154..
Croatia........
(I2.177
(EI3.164
(EI3.703
(EI3.474
(I4.123
(I4.124
(I3.986
(I3.852
(I3.767
(I3.683
(I3.447
(I3.374
(I3.647
(I3.301
(I3.186
(I3.488
(I3.828
(I4.036
(I4.159
(I4.159
(I4.221
CyprusInformation on item..2.6162.5382.2422.2942.2652.4692.7452.7123.463.6283.3193.0893.143.0212.7842.7532.7552.5852.7453.0842.9472.8432.8592.789
Dominican Republic1.791.9131.7862.1812.2291.4561.0731.9331.9071.6791.5541.6712.4162.652.5852.1882.1952.242.1872.0021.9331.8071.8091.8711.81
Ecuador0.1070.1260.110.1740.2190.1940.249
(E0.331
(E0.241
0.2080.1920.2120.1830.1890.2120.2660.320.3080.4450.4680.4830.4840.4210.4340.442
Egypt................0.1740.2540.1980.2250.3560.3940.290.8250.7790.7220.6640.7710.2920.6070.5881.025..
El Salvador..............0.0130.5120.5070.4890.4520.4310.4130.5480.5810.5620.510.50.4930.4890.540.5690.5680.563
Equatorial Guinea......................0.3160.3030.2820.1420.2340.2960.1040.0990.0940.1180.2540.2510.26..
Fiji00000000000000000000000.6520.98..
Ghana............
(I1.959
(I1.698
(I2.21
(I3.511
(I3.905
(I4.141
(I2.177
(I1.742
(I1.317
(I0.822
(I0.637
(I0.815
(I0.814
(I0.494
(I0.433
(I1.329
2.4461.846..
Guatemala0.7750.8740.7571.0091.1991.221.1421.411.2891.151.2150.5271.1231.0490.9030.9660.9030.8110.8460.9850.9071.0461.0240.9880.964
Guyana1.0831.2311.341.2911.4271.2891.4851.6241.5851.4831.5331.6070.8980.5940.5360.5440.5780.5220.4980.520.5270.4250.4020.6730.704
Honduras1.341.3551.391.082.0592.8632.4432.8482.7192.6292.8972.6752.4752.3882.1232.1882.1011.8451.9182.0492.1662.2592.352.3692.295
India......................
(EI1.393
(I1.269
(EI1.134
(I1.121
(EI1.095
(EI1.033
(EI1.179
(EI1.009
(EI0.995
(EI0.95
(EI1.068
(EI1.401
(EI1.225
(EI1.251
Jamaica
(I0.557
(I0.517
(I0.485
(I0.399
(I0.699
(I0.722
(I0.71
(I0.681
(I0.513
(I0.378
(I0.307
(I0.407
(I0.383
(I0.356
(I0.331
(I0.318
(I0.459
(I0.564
(I0.518
(I0.77
(I0.779
(I0.776
(I0.895
(I1.186
(I1.21
KazakhstanInformation on item........0.7950.6260.8781.6211.2522.5992.6753.1922.6912.3323.0853.0164.6034.4194.23.4553.1381.7391.2651.9791.61
Kenya..............3.7773.6953.3953.3633.3392.6852.7342.4332.4292.42.1151.8271.7552.1631.9412.052.243..
Madagascar....................1.6571.4691.8261.4711.5971.151.2491.3071.1581.5891.2551.21.011.101..
Malaysia0.6470.6410.630.6620.6280.6080.5390.5850.5630.5280.4750.3980.30.2570.2360.2630.2450.2410.2360.2370.230.224
(I0.218
....
Mali1.4940.7981.5752.2112.2532.6351.9171.5491.7271.6941.4341.2030.9921.4051.1510.9870.9550.560.9730.8590.831.6091.6781.408..
Malta..3.0972.9493.3883.7623.8763.5363.4823.187
(E3.146
(E2.833
(E3.069
(E3.187
(E3.53
(E3.261
(E3.159
(E2.888
(EI3.092
(EI2.867
(EI2.691
(EI2.811
(EI2.784
(EI2.669
(EI2.66
(EI2.578
Mauritania..........................
(I5.236
6.9277.3646.5746.6337.3315.8076.3428.96716.221
(I17.064
..
Mauritius........................
(EI0.767
(E2.104
(E2.111
(E2.359
(E2.342
(E2.558
(E2.635
(E2.449
(E2.64
(E2.548
(E2.485
(E2.609
..
Montenegro............0........3.1062.958........................
Morocco............
(E2.404
(E2.541
(E2.364
(E2.321
(E2.001
(E2.088
(E2.077
(E2.07
(E1.99
(E2.072
(E1.987
(E2.108
(E2
(EI1.995
(EI2.054
(EI0.445
(EI0.406
(EI0.693
..
Mozambique
(E0
(E0
(E0
(E0
(E0
(E0
(E0
(E0
(E0
(E0
(E0
(E0
(E0
(E0
(E0
(E0
(E0
(E0
(E0
(E0
(E0
(E0
(E0
(E0
(E0
Namibia
(E0
(E0
(E0
(E0
(E0
(E0
(E0
(E0
(E0
(E0
(E0
(E0
(E0
(E0
(E0
(E0
(E0
(E0
(E0
(E0
(E0
(E0
(E0
(E0
(E0
Nicaragua1.9791.8171.8372.0712.2412.3362.096
(E1.789
(E1.904
(E1.971
1.7731.6771.5721.5521.3261.361.4541.2421.2361.271.291.2821.3291.3441.318
Niger............0.4180.453
(I0.498
(I0.525
(I0.501
(I0.426
(I0.407
(I0.434
(I0.354
(I0.435
(EI0.504
(EI0.511
(EI0.625
0.4520.371
(I0.523
(I0.349
(I0.292
..
Nigeria................................0.0110.0090.0120.0190.0140.019......
Panama0.1320.1210.1080.4061.0271.0880.9790.9480.9820.9430.7550.5020.5520.4930.4040.4720.3280.260.5780.5670.6190.7850.6650.596
(I0.487
Papua New Guinea............0.030.0310.0250.0150.0330.0220.010.0110.010.010.0110.0110.0130.0130.010.0160.0070.02..
Paraguay0.8060.8370.9630.7480.626
(I0.382
(I1.038
(I1.231
(EI0.913
(E1.26
(E1.482
(E1.083
1.1811.1921.0361.0740.9661.0031.0530.871.0141.0170.9711.066
Peru1.3731.2551.1471.251.1521.1811.1531.2311.5641.6041.4141.090.8920.8320.503
(E0.697
(E0.666
(E0.569
(E0.525
(E0.565
(E0.47
(E0.467
(E0.469
(E0.473
(E0.452
Philippines0.8040.7240.8711.329
(E1.16
1.0460.9160.7680.6640.6360.5030.4830.3590.3050.2920.3050.2460.3180.2610.230.2260.2220.2290.256..
Romania..1.7461.6242.1042.6493.422.8821.751.722.3992.3762.0071.9432.0071.6971.7932.1141.9511.9772.012.3222.4262.326
(I1.957
(EI2.09
Rwanda....0.4390.540.9841.6661.6311.181.2261.0710.9910.7620.7010.5820.5580.891.4191.4981.2551.2511.1691.3391.4351.296..
Saint Lucia0.0560.0560.0830.1840.2910.3720.4630.4260.2410.3430.370.3770.4490.460.740.620.5610.5310.4990.5390.5560.6650.8551.0461.214
Samoa......................0.2310.150.170.163....................
Senegal................
(I1.022
(I1.11
(I1.147
(I1.077
1.0811.4261.2841.1890.9480.98710.8331.2911.2851.6040.996..
Serbia..................
(E2.624
(E2.499
2.8362.9122.6972.5283.0733.1433.1222.9673.1933.7273.9474.221....
Seychelles............................
(I4.651
(I5.064
(I5.958
(I6.096
(I5.761
(I4.77
(I4.902
(I5.047
(I5.303
(I5.656
..
Singapore....................
(E0.425
0.4190.3680.3190.3120.2680.210.1890.1770.1620.1690.2330.250.276..
Solomon Islands..........................4.64.5493.4824.4515.3075.4055.1165.7195.1595.956.103..
South Africa
(EI2.088
(EI1.925
(EI1.805
(EI1.881
(I2.108
(I2.104
(EI2.137
(EI2.02
(EI1.859
(I1.83
(I1.811
(EI1.905
(EI1.862
(EI1.936
(EI1.653
(EI1.806
(EI2.089
(EI2.244
(EI2.288
(EI2.317
(EI2.344
(EI2.756
(EI2.606
(EI2.685
..
Eswatini..0.7450.6420.6290.8350.7440.6950.7450.5990.5420.4950.390.4730.3930.40.4260.5610.7031.0491.3331.2871.3721.3811.779..
Togo............1.1080.8190.7391.0741.1130.9791.9811.2491.6820.790.6830.7060.7133.091.6541.3641.4291.423..
Trinidad and Tobago0.3880.4110.5010.5610.5740.6930.4660.3930.3770.2980.2430.2150.2150.2470.2660.3470.340.3250.3760.3720.3750.4150.4720.3390.268
Tunisia............
(I1.756
(I1.786
(I1.744
(I1.55
(I1.492
(I1.449
(I1.387
(I1.37
(I1.301
(I1.289
1.4651.1691.2371.2381.253
(I1.278
1.604
(I1.663
..
Uganda2.2792.4232.6713.232.7522.5782.2972.1182.2642.1792.0342.2522.5442.7832.7792.1192.1072.0171.7861.591.8121.8561.9162.008..
Uruguay2.4472.6392.8282.7272.6972.4772.6432.7822.3452.0992.0452.1052.1041.9621.6011.5361.5831.6481.6041.6481.6931.7621.791.861.848
Venezuela0.3830.30.3860.9890.8630.720.5870.5490.3850.2060.1410.1550.1930.1420.1730.1070.1260000000..
OECD America
(E1.116
(E1.055
(E1.071
(E1.082
(E1.113
(E1.115
(E1.026
(E1.021
(E1.035
(E0.977
(E0.905
(E0.851
(E0.773
(E0.754
(E0.594
(E0.773
(E0.727
(E0.67
(E0.629
(E0.685
(E0.716
(E0.827
(E0.834
(E0.78
(E0.743
Legend:
EEstimated value
IIncomplete data
Data extracted on 22 Oct 2020 19:17 UTC (GMT) from OECD.Stat

Information

Please check the i to get information