VariableInformation on item
Category
Environmental domain
Year19941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019
Country
Australia
(EI2.489
(EI2.612
(EI2.542
(EI2.78
(EI2.859
(EI2.726
(EI2.687
(EI2.575
(EI2.528
(EI2.445
(EI2.389
(EI2.192
(EI2.114
(EI2.063
(EI1.881
(EI1.977
(EI1.882
(EI1.824
(EI2.331
(EI2.289
(EI1.832
(EI1.849
(EI1.734
......
Austria
(I1.859
(I2.047
(I2.265
(I2.456
(I2.39
(I2.405
(I2.512
(I2.722
(I2.765
(I2.827
(I2.786
(I2.763
(I2.549
(I2.486
(I2.469
(I2.467
(I2.455
(I2.539
(I2.519
(I2.499
(I2.511
(I2.494
(I2.456
(I2.511
(I2.389
(EI2.357
Belgium
(EI2.428
(EI2.421
(I2.661
(I2.661
(I2.595
(I2.579
(I2.391
(I2.393
(EI2.335
(EI2.374
(EI2.469
(EI2.467
(EI2.233
(EI2.219
(EI2.116
(EI2.196
(EI2.218
(EI2.27
(EI2.153
(EI2.069
(EI2.07
(EI2.075
(EI2.158
(EI2.225
(EI2.197
(EI2.131
Canada
(EI1.554
(EI1.563
(EI1.55
(EI1.528
(EI1.541
(EI1.453
(EI1.342
(EI1.308
(EI1.323
(EI1.331
(EI1.262
(EI1.206
(EI1.175
(EI1.152
(EI1.085
(EI1.172
(EI1.171
(EI1.157
(EI1.16
(EI1.147
(EI1.11
..........
Chile
(EI1.216
(EI1.221
(EI1.348
(EI1.431
(EI1.62
(EI1.502
(EI1.526
(EI1.628
(EI1.594
(EI1.5
(EI1.291
(EI1.285
(EI1.056
(EI1.131
(EI0.936
(EI0.939
(EI1.042
(EI1.094
(EI1.145
(EI1.152
(EI1.228
(EI1.206
(EI1.232
(EI1.255
(EI1.319
(EI1.342
Colombia
(I2.986
(I0.537
(I0.604
(EI0.53
(EI0.467
(EI0.49
(I0.917
(I1.051
(I0.943
1.0220.9731.0711.011.0011.031.0370.9230.924
(I0.87
(I0.828
(I0.813
(I0.829
(I0.819
(I0.617
(I0.599
..
Costa Rica
(I0.385
(I0.46
(I0.387
(I0.368
(I0.439
(I0.365
(I0.45
(I1.307
............
(I2.338
(EI2.482
(EI2.402
(EI2.336
(I2.267
(I2.438
(I2.322
(I2.425
(I2.405
(I2.408
(I2.34
(I2.39
Czech Republic2.7242.742.5342.4052.392.5592.4282.4812.4422.5292.6192.6642.5652.6042.5682.6122.6062.6172.5582.5442.4832.472.4862.4372.534
(E2.466
Denmark
(E4.062
(E4.341
(E4.565
(E4.6
5.2765.3724.996
(E4.909
(E5.102
(E4.879
(E5.09
(E5.065
(E4.813
(E4.852
(E4.315
(E4.08
(E4.118
(E4.135
(E4.039
(E4.047
(E4.015
(E3.991
(EI3.909
(EI3.69
(EI3.613
(EI3.374
Estonia
(EI1.439
(I0.96
(I1.472
(I1.562
(I1.932
(I1.692
(I1.684
(I2.113
(EI1.995
(EI1.898
(EI2.103
(I2.278
(I2.2
(I2.185
(EI2.302
(EI2.946
(EI2.913
(EI2.715
(EI2.727
(EI2.751
(EI2.64
(EI2.891
(EI3.076
(EI3.096
(EI3.673
(EI3.693
Finland
(E2.809
(EI2.977
(EI3.131
(E3.337
(E3.311
(E3.394
(E3.124
(E2.945
(E3.042
(E3.168
(E3.207
(E3.019
(E2.963
(E2.71
(E2.637
(E2.567
(E2.709
(E3.049
(E3.011
(E2.964
(E2.933
(EI2.898
(EI3.084
(EI2.962
(EI2.931
(EI2.798
France
(EI2.325
(EI2.5
(EI2.57
(EI2.525
(EI2.53
(EI2.524
(EI2.411
(EI2.291
(EI2.401
(EI2.365
(EI2.366
(EI2.305
(EI2.259
(EI2.157
(EI2.145
(EI2.187
(EI2.149
(EI2.191
(EI2.205
(EI2.291
(EI2.245
(EI2.256
(EI2.304
(EI2.347
(EI2.395
(EI2.316
GermanyInformation on item2.3922.3382.232.1412.1222.246
(I2.33
(I2.502
(I2.54
(I2.635
(I2.514
(I2.444
(I2.365
(I2.195
(I2.167
(I2.283
(I2.156
(I2.179
(I2.123
(I2.061
(I1.991
(I1.919
(I1.864
(I1.625
(I1.78
(I1.772
Greece
(EI2.877
(I3.189
(I3.232
(E3.001
(E2.875
(E2.622
2.3292.2882.2362.1182.1032.0811.9692.0211.9142.0842.6742.9633.3283.6693.74
(I3.832
(I3.82
(I4.043
(I3.786
(I1.578
Hungary
(I2.85
(EI2.792
(EI2.734
(EI2.799
(I3.269
(I3.182
(I2.888
(I2.678
(I2.606
(I2.634
(I2.908
(I2.815
(EI3.251
(I2.974
(I3.009
(I2.903
(I2.87
(I2.756
(I2.874
(I2.728
(I2.376
(I2.539
(I2.608
(I2.497
(I2.384
(EI2.279
Iceland
(E3.235
(E3.375
(E3.604
(E3.574
(E3.567
(E3.637
(E3.412
(E2.82
(E2.468
(E2.727
(E2.776
(E3.016
(EI2.752
(E2.604
(EI1.945
(EI1.735
(EI2.029
(E2.029
(E2.108
(EI1.969
(EI1.958
(EI1.942
(EI1.881
(EI2.024
(EI1.505
(EI1.301
Ireland
(E3.154
2.9482.9882.9022.892.9262.7542.2542.2672.2482.4472.4642.4212.4472.3012.2732.4272.4632.3752.4712.3721.9171.8741.6621.577
(E1.389
IsraelInformation on item..
(I2.821
(I2.824
2.742.594
(EI2.704
(I2.646
(I2.561
(EI2.572
(EI2.617
(EI2.922
(EI2.959
(EI2.943
(EI3.104
(EI3.053
(EI3.008
(EI3.274
(EI3.22
(EI3.03
(EI2.859
(EI2.965
(EI2.782
(EI3.063
(EI2.665
(EI2.629
..
Italy
(I3.548
(I3.575
(I3.461
(I3.476
(I3.333
(EI3.391
(EI3.087
(EI2.96
(EI2.937
(EI3.002
(EI2.85
(EI2.911
(EI2.876
(EI2.734
(EI2.581
(EI2.813
(EI2.824
(EI3.07
(EI3.501
(EI3.46
(EI3.597
(EI3.424
(EI3.495
(EI3.323
(EI3.291
(EI3.274
Japan1.6431.6521.6681.6311.651.6941.6741.6881.7031.7111.6861.6861.6541.6211.5541.6151.541.5341.515
(E1.479
(E1.407
(E1.364
(E1.372
(E1.347
(E1.346
(E1.311
Korea
(I1.66
(I1.817
(I2.105
(I2.237
(I2.32
(I2.336
(I2.45
(I2.671
(I2.431
(I2.458
(I2.313
(I2.549
(I2.462
(I2.595
(I2.503
(I2.235
(I2.514
(I2.619
(E2.726
2.628
(I2.663
..........
Latvia
(I0.015
(I0.986
(EI1.522
(EI2.685
(EI3.284
(EI2.697
(I2.469
(I2.246
(I2.332
(I2.45
(I2.558
(I2.583
(I2.278
(I2.084
(I2.116
(I3.381
(I3.32
(I3.041
(I3.078
(I3.284
(I3.514
(I3.666
(I3.752
(I3.693
(I3.512
(I3.367
Lithuania..
(I2.118
(I2.174
(I2.525
(I2.848
3.3172.7552.8943.174
(I2.879
(I2.81
(I2.391
(EI1.889
(EI1.827
(EI1.637
(EI2.025
(EI1.876
(I1.779
(I1.725
(I1.78
(I1.839
(EI1.958
(EI2.036
(EI2.02
(EI2.043
(EI1.942
Luxembourg
(I3.107
(I2.85
(I2.771
(I2.791
(I2.82
(I2.686
(I2.659
(I2.69
(I2.658
(I2.768
(I3.027
(I2.994
(I2.659
(I2.585
(I2.603
(I2.539
(I2.415
(I2.386
(I2.392
(I2.191
(I1.998
(I1.85
(I1.718
(I1.694
(I1.73
(I1.738
Mexico
(EI1.484
(EI0.936
(EI0.814
(EI1.053
(EI1.481
(EI1.731
(EI1.2
(EI1.465
(EI1.741
(EI1.343
(EI0.824
(EI0.386
(EI-0.163
(EI-0.185
(EI-1.53
(EI0.254
(EI-0.207
(EI-0.787
(EI-1.118
(EI-0.343
(EI0.1
(EI1.369
(EI1.561
(EI1.168
(E0.958
(E1.299
Netherlands
(EI3.33
(EI3.165
(EI3.442
(E3.407
(E3.323
(E3.506
(E3.503
(E3.406
(E3.288
(E3.347
(E3.48
(E3.605
(E3.633
(E3.419
(E3.479
(E3.507
(E3.541
(E3.459
(E3.267
(E3.319
(E3.385
3.419
(I3.434
(I3.448
(I3.505
(EI3.626
New Zealand
(E1.781
(E1.719
(E1.657
(E1.727
(EI1.471
(EI1.437
(EI1.381
(EI1.38
(E1.608
(E1.546
(E1.427
(E1.405
(E1.362
(E1.356
(E1.277
(EI1.273
(EI1.342
(EI1.308
(EI1.315
(EI1.33
(EI1.363
(EI1.4
(EI1.365
(EI1.304
(EI1.381
(EI1.304
Norway
(I3.345
(I3.401
(E3.588
(E3.562
(E3.388
3.1782.8432.8662.9282.875
(E2.906
(E2.745
(E2.661
(E2.686
(E2.442
(E2.416
(E2.468
(E2.323
(E2.197
(E2.163
(E2.148
(E2.219
(E2.291
(E2.167
(E2.012
(E1.906
Poland
(EI1.904
(EI1.729
(I1.881
(I1.821
(I1.844
(I2.106
(I2.13
(I2.099
(I2.313
(I2.405
(I2.571
(I2.539
(I2.51
(I2.6
(I2.493
(I2.369
(I2.39
(I2.352
(I2.468
(I2.326
(I2.426
(I2.463
(I2.533
(I2.393
(I2.493
(I2.442
Portugal
(EI3.318
(E3.351
(E3.393
(E3.173
(E3.343
(E3.236
(E2.601
(E2.83
(E2.991
(E2.95
(E2.948
(E2.891
(E2.794
(E2.746
(E2.507
(E2.444
(E2.437
(E2.329
(E2.198
(E2.213
(E2.281
(E2.428
(E2.59
(E2.59
(E2.583
(E2.59
Slovak Republic
(E2.814
2.385
(I2.197
(I2.107
(I1.993
(I2.059
(I2.326
(I2.083
(I2.355
(I2.584
(I2.636
(I2.511
(I2.397
(I2.224
(I2.172
(I2.107
(I1.991
(I1.969
(I1.889
1.9811.9661.984
(I1.992
(I1.986
(I2.082
(I2.016
Slovenia0.3284.1114.2764.65.3564.4943.2663.463.4413.3963.3923.2763.0643.0373.0073.6673.7653.7414.1544.5664.504
(I4.66
(I4.707
(I4.53
(I3.784
(EI3.583
Spain
(E2.133
(E2.111
(E2.098
(E2.058
(E2.166
(E2.248
(E2.121
(EI2.008
(EI2.09
(EI2.113
(EI2.075
(EI2.028
(EI1.953
(EI1.899
(EI1.757
(EI1.734
(EI1.764
(EI1.71
(EI1.732
(EI1.97
(EI1.876
(EI1.936
(EI1.865
(EI1.839
(EI1.831
(EI1.773
Switzerland
(E1.511
(E1.533
(E1.564
(E1.54
(E1.655
(E1.675
(E1.719
(E1.838
(E1.871
(E1.856
(E1.818
(E1.979
(E1.876
(E1.806
(E1.599
(E1.634
(E1.678
(E1.639
(E1.633
(E1.596
(E1.593
(E1.605
(EI1.471
(EI1.493
(EI1.513
(EI1.547
Turkey1.0811.1861.7651.9181.7932.532.4052.6493.4494.0033.4953.9253.5383.4363.2243.3413.7053.4553.2523.4893.2543.2993.2573.0942.3
(E2.218
United Kingdom
(EI2.608
(EI2.493
(E2.511
(E2.542
(E2.72
(E2.767
(E2.669
(E2.487
(E2.461
(E2.419
(E2.395
(E2.263
(E2.184
(E2.252
(E2.237
(E2.381
(E2.455
(E2.437
(E2.426
(E2.453
(E2.436
(EI2.404
(EI2.387
(EI2.357
(EI2.292
(EI2.257
United States
(EI1.029
(EI1.02
(EI1.054
(EI1.04
(EI1.022
(EI1.005
(EI0.969
(EI0.933
(EI0.917
(EI0.894
(EI0.875
(EI0.864
(EI0.839
(EI0.819
(EI0.79
(EI0.792
(EI0.789
(EI0.788
(EI0.779
(EI0.755
(EI0.742
(EI0.727
(EI0.719
......
OECD Asia Oceania
(E1.764
(E1.799
(E1.844
(E1.864
(E1.895
(E1.927
(E1.929
(E1.966
(E1.943
(E1.947
(E1.907
(E1.931
(E1.89
(E1.898
(E1.82
(E1.824
(E1.838
(E1.854
(E1.926
(E1.875
(E1.792
(E1.75
(E1.738
(E1.686
(E1.67
(E1.638
Non-OECD EconomiesAlbania............
(I0.903
(I0.954
(I1.041
(I0.791
(I0.843
(I0.428
(I0.407
..........................
Argentina
(I1.056
(I0.871
(I1.08
(I1.585
(I1.465
(I1.355
(I1.317
(I1.313
(I1.285
(I1.48
(I1.376
(I1.303
(I1.207
(I1.106
(I1.111
(EI1.235
(EI1.173
(EI1.088
(EI1.249
(EI1.219
(EI1.25
(EI1.246
(EI1.221
(EI1.309
(EI1.115
..
Bahamas2.2251.8961.7081.0041.0040.9450.9650.9270.9030.8790.9550.8880.950.9170.9280.9290.9011.2961.2231.6321.4131.4981.3821.3641.452..
Barbados000000000000000000000.3410000..
Belize0.1870.170.1660.1710.1760.1840.180.1850.180.1830.2030.2130.2110.220.1740.2270.1680.2010.1790.1610.1580.150.0270.1480.174..
Bhutan..........................................1.1391.1111.056
(I1.217
..
Bolivia0.0680.0650.1630.1950.5770.5812.72.4432.3431.7891.6872.4792.2112.3072.1151.8611.6241.4941.3351.3451.3191.3591.4711.2771.188..
Botswana....................0.7780.4530.4540.4090.4090.4110.4170.3270.3540.3310.2320.2510.2260.281....
Brazil
(I0.169
(I0.348
(I0.365
(I0.403
(I0.444
(I0.412
(I0.442
(EI1.049
(I0.981
(I0.939
(I0.854
(I0.881
(I0.933
(I1.142
(I1.081
(I0.937
(I1.032
(I1.05
(I0.846
(I0.771
(I0.772
(I0.852
(I0.884
(I0.865
(I0.843
(EI0.808
Bulgaria..
(I1.266
(I0.857
(I1.22
(I1.922
(I2.333
(I2.585
(I2.483
(I2.28
(I2.884
(I3.07
(I2.898
(I2.806
(I3.194
(I3.283
(I2.842
(I2.764
(I2.685
(I2.663
(I2.804
(I2.724
(I2.881
(I2.745
(I2.646
(I2.389
(I2.424
Burkina FasoInformation on item............
(I0.521
(I0.286
(I0.715
(I0.732
(I0.795
(I0.739
(I0.717
(I0.754
0.670.6640.6650.6540.760.524
(I0.767
(I0.959
(I0.97
(I1.118
(I1.135
..
Cameroon0.7650.7921.1151.0010.9830.9670.8120.9150.860.8440.9870.9540.9110.840.7320.7620.7710.7250.7590.7930.8860.8190.7640.7860.776..
Cabo Verde0000000.1890.0780.140.0940.1330.2060.2090.1770.1650.1380.1930.3590.3610.3710.3620.3750.4090.3950.391..
Chad..............................0.0580.150.08700.040.0180.0600.062....
China (People's Republic of)........
(EI0.344
(EI0.373
(EI0.393
(EI0.65
(I0.703
(I0.793
(E0.862
(EI0.882
(EI0.937
(I0.977
(I1.059
(EI1.553
(EI1.671
(EI1.607
(EI1.677
(EI1.044
(EI1.07
(EI1.012
(EI0.879
(EI0.921
(EI0.9
..
Democratic Republic of the CongoInformation on item............
(I0.045
(EI0.234
(EI0.499
(EI0.795
(I0.994
(I1.274
(I1.32
(I1.517
(I1.895
1.6221.5641.8420.8640.6820.530.434
(I0.412
(I0.175
(I0.042
..
Côte d'IvoireInformation on item0.3450.2950.2570.1820.1770.1840.1860.2690.2740.1870.1820.1870.1810.1860.180.1720.1530.0640.2770.270.1740.1180.1030.114
(I0.074
..
Croatia........
(I2.177
(EI3.164
(EI3.703
(EI3.474
(I4.123
(I4.124
(I3.986
(I3.852
(I3.767
(I3.683
(I3.447
(I3.374
(I3.647
(I3.301
(I3.186
(I3.488
(I3.828
(I4.036
(I4.159
(I4.159
(I4.221
(I4.215
CyprusInformation on item..2.6162.5382.2422.2942.2652.4692.7452.7123.463.6283.3193.0893.143.0212.7842.7532.7552.5852.7453.0843.0712.963.0482.9592.626
Dominican Republic1.791.9131.7862.1812.2291.4561.0731.9331.9071.6791.5541.6712.4162.652.5852.1882.1952.242.1872.0021.9331.8071.8091.8711.81..
Ecuador0.1070.1260.110.1740.2190.1940.249
(E0.331
(E0.241
0.2080.1920.2120.1830.1890.2120.2660.320.3080.4450.4680.4830.4840.4210.4340.445..
Egypt................0.1740.2540.1980.2250.3560.3940.290.8250.7790.7220.6640.7710.2920.6070.5881.0250.912..
El Salvador..............0.0130.5120.5070.4890.4520.4310.4130.5480.5810.5620.510.50.4930.4890.540.5690.5670.562..
Equatorial Guinea......................0.3160.3030.2820.1420.2340.2960.1040.0990.0940.1180.2540.2510.2620.298..
Fiji................................0.0790.9791.6181.3331.4491.4761.4811.3581.32..
Ghana............
(I1.959
(I1.698
(I2.21
(I3.511
(I3.905
(I4.141
(I2.177
(I1.742
(I1.317
(I0.822
(I0.637
(I0.815
(I0.814
(I0.494
(I0.433
(I1.329
2.4461.846
(I1.152
..
Guatemala0.7750.8740.7571.0091.1991.221.1421.411.2891.151.2150.5271.1231.0490.9030.9660.9030.8110.8461.0010.921.0721.0641.0431.034..
Guyana1.0831.2311.341.2911.4271.2891.4851.6241.5851.4831.5331.6070.8980.5940.5360.5440.5780.5220.4980.520.5270.4250.4020.6730.704..
Honduras1.341.3551.391.082.0592.8632.4432.8482.7192.6292.8972.6752.4752.3882.1232.1882.1011.8451.9182.0492.1662.2592.352.3652.29..
India......................
(EI1.393
(I1.269
(EI1.134
(I1.121
(EI1.095
(EI1.033
(EI1.179
(EI1.009
(EI0.995
(EI0.95
(EI1.068
(EI1.401
(EI1.225
(EI1.238
..
Jamaica
(I0.557
(I0.517
(I0.485
(I0.399
(I0.699
(I0.722
(I0.71
(I0.681
(I0.513
(I0.378
(I0.307
(I0.407
(I0.383
(I0.356
(I0.331
(I0.318
(I0.459
(I0.564
(I0.518
(I0.77
(I0.779
(I0.776
(I0.895
(I1.186
(I1.21
..
KazakhstanInformation on item........0.7950.6260.8780.4280.5140.8182.2252.090.8090.9990.7991.1521.0510.920.9140.9050.7280.6140.6720.8270.858..
Kenya..............3.7773.6953.3953.3633.3392.6852.7342.4332.4292.42.1151.8271.7552.1631.9412.052.2372.171..
Madagascar....................1.4351.2711.5881.4711.5971.151.2491.3071.1581.5891.2551.21.011.1011.462..
Malaysia0.6470.6410.630.6620.6280.6080.5390.5850.5630.5280.4750.3980.30.2570.2360.2630.2450.2410.2360.2370.230.224
(I0.218
(I0.204
(I0.202
..
Mali1.4940.7981.5752.2112.2532.6351.9171.5491.7271.6941.4341.2030.9921.4051.1460.9860.9550.560.9730.860.831.6091.6781.4080.875..
Malta..3.0972.9493.3883.7623.8763.5363.4823.187
(E3.146
(E2.833
(E3.069
(E3.187
(E3.53
(E3.261
(E3.159
(E2.888
(E3.089
(E2.866
(E2.69
(E2.806
(E2.785
(E2.668
(E2.663
(E2.573
(E2.581
Mauritania..........................
(I4.044
5.3645.725.0665.0655.74.5345.1697.00711.85
(I12.389
(I1.464
..
Mauritius........................
(EI0.767
(E2.104
(E2.111
(E2.359
(E2.342
(E2.558
(E2.635
(E2.449
(E2.64
(E2.548
(E2.485
(E2.609
(E2.876
..
Mongolia................................1.6831.5121.1181.4391.1311.751.8491.212
(I1.711
..
Montenegro............0........3.1062.958..........................
Morocco............
(E2.404
(E2.541
(E2.364
(E2.321
(E2.001
(E2.088
(E2.077
(E2.07
(E1.99
(E2.072
(E1.987
(E2.108
(E2
(EI1.995
(EI2.054
(EI0.445
(EI0.407
(EI0.693
(EI0.459
..
Mozambique
(E0
(E0
(E0
(E0
(E0
(E0
(E0
(E0
(E0
(E0
(E0
(E0
(E0
(E0
(E0
(E0
(E0
(E0
(E0
(E0
(E0
(E0
(E0
(E0
(E0
(E0
Namibia........................
(E0.347
(E0.354
(E0.319
(E0.232
(E0.284
(E0.24
(E0.225
(E0.264
(E0.132
(E0.222
(E0.312
(E0.287
(E0.607
..
Nauru................................
(I0.01
(I0.008
....0.330.60.4590.2411.134..
Nicaragua1.9791.8171.8372.0712.2412.3362.096
(E1.789
(E1.904
(E1.971
1.7731.6771.5721.5521.3261.361.4541.2421.2371.271.291.2821.3291.351.323..
Niger............0.3360.36
(I0.39
(I0.423
(I0.408
(I0.331
(I0.313
(I0.327
(I0.264
(I0.321
(EI0.371
(EI0.377
(EI0.463
0.3420.283
(I0.39
(I0.255
(I0.213
(I0.308
..
Nigeria................................0.0110.0090.0120.0190.0140.0190.0190.0170.019..
Panama0.1320.1210.1080.4061.0271.0880.9790.9480.9820.9430.7550.5020.5520.4930.4040.4720.3280.260.5780.5670.6190.7850.6660.597
(I0.486
..
Papua New Guinea............0.030.0310.0250.0150.0330.0220.010.0110.010.010.0110.0110.0130.0130.010.0160.0070.020.029..
Paraguay0.8060.8370.9630.7480.626
(I0.382
(I1.038
(I1.231
(EI0.913
(E1.26
(E1.482
(E1.083
1.1811.1921.0361.0740.9661.0031.0530.871.0141.0170.9711.069..
Peru1.3731.2551.1471.251.1521.1811.1531.2311.5641.6041.4141.090.8920.8320.503
(E0.697
(E0.666
(E0.569
(E0.525
(E0.565
(E0.47
(E0.467
(E0.469
(E0.473
(E0.452
..
Philippines0.8040.7240.8711.329
(E1.16
1.0460.8870.7430.6410.6140.4840.4630.3430.2930.280.2920.2360.3040.2490.220.2170.2120.2190.2450.376..
Romania..1.7461.6242.1042.6493.422.8821.751.722.3992.3762.0071.9432.0071.6971.7932.1131.9521.9832.0112.3182.4282.331.9572.073
(E2.23
Rwanda....0.4390.540.9841.6661.6311.181.2261.0710.9910.7620.6730.5530.5280.8521.351.4411.2131.2151.1321.2931.3931.281.289..
Saint Lucia0.050.050.0740.1650.2610.3330.4140.3810.2160.3060.3310.3370.4010.4410.6620.5660.5280.4860.4480.4810.4940.610.780.951.129..
Samoa......................0.2310.150.170.163......................
Senegal................
(I1.022
(I1.11
(I1.147
(I1.077
1.0811.4261.2841.1890.9480.98710.8331.2911.2851.6041.0020.955..
Serbia..................
(E2.624
(E2.499
2.8362.9122.6972.5283.0733.1433.1222.9673.1933.7273.9474.221......
Seychelles............................
(I4.651
(I5.064
(I5.958
(I6.096
(I5.761
(I4.77
(I4.902
(I5.047
(I5.307
(I5.577
(I5.068
..
Singapore......................0.4190.3670.3190.3120.2680.210.1890.1770.1620.1690.2330.250.2730.252..
Solomon Islands..........................4.64.5493.4824.4515.3075.4055.1165.7195.1595.956.1037.143..
South Africa
(EI2.088
(EI1.925
(EI1.805
(EI1.881
(I2.108
(I2.104
(EI2.137
(EI2.02
(EI1.859
(I1.83
(I1.811
(EI1.905
(EI1.862
(EI1.936
(EI1.653
(EI1.806
(EI2.089
(EI2.244
(EI2.288
(EI2.317
(EI2.344
(EI2.756
(E2.606
(E2.685
....
Eswatini..0.7450.6420.6290.8350.7440.6950.7450.5990.5420.4950.390.4730.3930.40.4260.5610.7031.0491.3331.2871.3721.3811.7791.77..
Thailand............0000000000000000000..
Togo............1.1080.8190.7391.0741.1130.9791.9811.2491.6820.790.6830.7060.7133.091.6541.3641.4291.4231.578..
Trinidad and Tobago0.3880.4110.5010.5610.5740.6930.4660.3930.3770.2980.2430.2150.2150.2470.2660.3470.340.3250.3760.3720.3750.4150.4720.3390.268..
Tunisia............
(I1.756
(I1.786
(I1.744
(I1.55
(I1.492
(I1.449
(I1.387
(I1.37
(I1.301
(I1.289
1.4651.1691.2371.2381.2531.351.6041.6631.625..
Uganda2.2792.4232.6713.232.7522.5782.2972.1182.2642.1792.0342.2522.5442.7832.7791.5451.6081.4721.5251.3631.5291.5631.5961.6971.757..
Uruguay2.4472.6392.8282.7272.6972.4772.6432.7822.3452.0992.0452.1052.1041.9621.6011.5361.5831.6481.6041.6481.6931.7621.791.861.848..
Venezuela3.8262.9973.8599.8918.6347.1995.8745.4863.8492.0621.4131.5521.9271.4231.7321.0691.259000000......
OECD America
(E1.159
(E1.042
(E1.058
(E1.068
(E1.098
(E1.102
(E1.024
(E1.022
(E1.033
(E0.978
(E0.905
(E0.854
(E0.776
(E0.757
(E0.6
(E0.778
(E0.729
(E0.673
(E0.631
(E0.686
(E0.717
(E0.826
(E0.838
(E0.78
(E0.742
(E0.761
Legend:
EEstimated value
IIncomplete data
Data extracted on 13 Apr 2021 01:54 UTC (GMT) from OECD.Stat

Information

Please check the i to get information