VariableInformation on item
Category
Environmental domain
Year1994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018
Country
Australia
(EI2.489
(EI2.612
(EI2.542
(EI2.78
(EI2.859
(EI2.726
(EI2.417
(EI2.607
(EI2.54
(EI2.409
(EI2.323
(EI2.17
(EI2.07
(EI2.02
(EI1.903
(EI1.907
(EI1.859
(EI1.79
(EI2.07
(EI2.074
(EI1.908
(EI1.812
(EI1.703
....
Austria
(I1.859
(I2.047
(I2.265
(I2.456
(I2.39
(I2.405
(I2.512
(I2.722
(I2.765
(I2.827
(I2.786
(I2.763
(I2.549
(I2.486
(I2.469
(I2.468
(I2.457
(I2.54
(I2.525
(I2.51
(I2.522
(I2.513
(I2.472
(I2.522
(I2.426
Belgium
(EI2.415
(EI2.408
(I2.641
(I2.639
(I2.575
(I2.559
(I2.374
(I2.38
(EI2.32
(EI2.362
(EI2.452
(EI2.455
(EI2.222
(EI2.211
(EI2.101
(EI2.18
(EI2.207
(EI2.251
(EI2.146
(EI2.072
(EI2.088
(EI2.087
(EI2.17
(EI2.238
(EI2.209
Canada
(EI1.554
(EI1.563
(EI1.55
(EI1.528
(EI1.541
(EI1.454
(EI1.342
(EI1.311
(EI1.325
(EI1.339
(EI1.264
(EI1.208
(EI1.177
(EI1.154
(EI1.087
(EI1.176
(EI1.169
(EI1.153
(EI1.157
(EI1.144
(EI1.111
........
Chile
(EI1.216
(EI1.221
(EI1.348
(EI1.431
(EI1.62
(EI1.502
(EI1.526
(EI1.628
(EI1.594
(EI1.5
(EI1.291
(EI1.285
(EI1.056
(EI1.131
(EI0.936
(EI0.939
(EI1.042
(EI1.094
(EI1.145
(EI1.152
(EI1.228
(EI1.206
(EI1.232
(EI1.251
(EI1.331
Czech Republic2.7412.7572.5492.4212.4012.5712.4352.542.5642.6552.7462.7962.6872.7222.6812.7312.7292.7212.6822.6872.6152.592.6022.563
(E2.656
Denmark
(E4.062
(E4.341
(E4.565
(E4.6
5.2765.3724.996
(E4.909
(E5.102
(E4.879
(E5.09
(E5.065
(E4.813
(E4.852
(E4.315
(E4.08
(E4.118
(E4.135
(E4.039
(E4.047
(E4.015
(E3.991
(EI3.923
(EI3.715
(EI3.663
Estonia
(E1.481
(I0.984
(I1.48
(I1.58
(I1.944
(I1.7
(I1.686
(EI2.118
(EI1.997
(EI1.897
(EI2.108
(E2.289
(E2.203
(E2.203
(E2.315
(E2.956
(E2.938
(E2.734
(E2.738
(E2.572
(E2.758
(EI2.771
(EI3.083
(EI2.893
(EI2.77
Finland
(E2.809
(EI2.977
(EI3.132
(E3.339
(E3.314
(E3.394
(E3.128
(E2.949
(E3.046
(E3.172
(E3.212
(E3.025
(E2.968
(E2.717
(E2.644
(E2.577
(E2.724
(E3.067
(E3.03
(E2.978
(E2.953
(EI2.918
(EI3.105
(EI2.989
(EI2.951
France
(EI2.325
(EI2.5
(EI2.57
(EI2.525
(EI2.53
(EI2.524
(EI2.411
(EI2.291
(EI2.401
(EI2.365
(EI2.366
(EI2.305
(EI2.259
(EI2.157
(EI2.145
(EI2.187
(EI2.149
(EI2.191
(EI2.205
(EI2.291
(EI2.245
(EI2.256
(EI2.301
(EI2.344
..
GermanyInformation on item2.3622.3062.2042.1182.12.223
(I2.304
(I2.476
(I2.509
(I2.606
(I2.49
(I2.416
(I2.345
(I2.172
(I2.144
(I2.26
(I2.132
(I2.171
(I2.113
(I2.05
(I1.984
(I1.904
(I1.85
(I1.616
(I1.764
Greece
(EI2.877
(I3.189
(I3.232
(E3.001
(E2.875
(E2.622
2.3292.2882.2362.1182.1032.0811.9692.0211.9142.0842.6512.913.2793.6483.713
(I3.807
(I3.771
(I3.974
(I3.684
Hungary
(I2.85
(EI2.792
(EI2.734
(EI2.799
(I3.265
(I3.176
(I2.882
(I2.674
(I2.602
(I2.634
(I2.905
(I2.813
(EI3.259
(I2.977
(I3.012
(I2.907
(I2.892
(I2.775
(I2.888
(I2.732
(I2.387
(I2.58
(I2.659
(I2.554
(I2.45
Iceland
(E3.235
(E3.375
(E3.604
(E3.574
(E3.567
(E3.637
(E3.412
(E2.82
(E2.468
(E2.727
(E2.776
(E3.016
(EI2.752
(E2.604
(EI1.945
(EI1.735
(EI2.029
(E2.029
(E2.108
(EI1.969
(EI1.958
(EI1.942
(EI1.881
(EI2.023
(EI1.936
Ireland
(E3.15
2.9452.9842.9032.8912.9272.7432.2392.2562.2362.4382.4552.4122.4382.292.2622.4192.4662.3762.4692.3691.9121.8621.6771.565
IsraelInformation on item..
(I2.831
(I2.835
2.7472.6
(EI2.71
(I2.653
(I2.567
(I2.578
(I2.625
(EI2.927
(EI2.962
(EI2.945
(EI3.106
(EI3.057
(EI3.008
(EI3.274
(EI3.179
(EI2.991
(EI2.824
(EI2.933
........
Italy
(I3.56
(I3.587
(I3.47
(I3.484
(I3.343
(EI3.4
(EI3.092
(EI2.972
(EI2.947
(EI3.011
(EI2.858
(EI2.918
(EI2.884
(EI2.743
(EI2.59
(EI2.821
(EI2.836
(EI3.092
(EI3.525
(EI3.478
(EI3.609
(EI3.431
(EI3.508
(EI3.342
(EI3.324
Japan1.6431.6521.6681.6311.651.6941.6741.6881.7031.7111.6861.6861.6541.6211.5541.6151.541.5341.515
(E1.479
(E1.407
(E1.364
(E1.371
(E1.349
(E1.337
Korea
(I1.69
(I1.851
(I2.148
(I2.286
(I2.377
(I2.395
(I2.513
(I2.744
(I2.503
(I2.538
(I2.399
(I2.654
(I2.562
(I2.711
(I2.616
(I2.339
(I2.628
(I2.729
(E2.85
2.759
(I2.8
........
Latvia..
(I0.986
(EI1.522
(EI2.683
(EI3.277
(EI2.694
(I2.472
(I2.246
(I2.331
(I2.45
(I2.563
(I2.588
(I2.286
(I2.091
(I2.126
(I3.4
(I3.336
(I3.058
(I3.101
(I3.501
(I3.782
(I3.837
(I3.805
(I3.683
(EI3.198
Lithuania..
(I2.117
(I2.174
(I2.525
(I2.847
3.3172.7522.8913.17
(I2.876
(I2.801
(I2.384
(EI1.885
(EI1.823
(EI1.634
(EI2.021
(EI1.836
(I1.711
(I1.67
(I1.723
(I1.776
(EI1.89
(EI1.974
(EI1.963
(EI2.013
Luxembourg
(I3.107
(I2.85
(I2.771
(I2.791
(I2.82
(I2.686
(I2.659
(I2.69
(I2.658
(I2.768
(I3.027
(I2.994
(I2.659
(I2.585
(I2.603
(I2.539
(I2.415
(I2.386
(I2.392
(I2.191
(I1.998
(I1.868
(I1.768
(I1.741
(I1.765
Mexico
(EI1.484
(EI0.936
(EI0.812
(EI1.053
(EI1.481
(EI1.731
(EI1.2
(EI1.465
(EI1.741
(EI1.343
(EI0.824
(EI0.386
(EI-0.163
(EI-0.185
(EI-1.53
(EI0.254
(EI-0.207
(EI-0.787
(EI-1.118
(EI-0.343
(EI0.1
(EI1.37
(EI1.562
(EI1.169
(EI0.958
Netherlands
(EI3.33
(EI3.165
(EI3.442
(E3.407
(E3.323
(E3.506
(E3.503
(E3.406
(E3.288
(E3.347
(E3.48
(E3.605
(E3.633
(E3.419
(E3.479
(E3.507
(E3.541
(E3.459
(E3.267
(E3.318
(E3.385
3.419
(I3.432
(I3.336
(I3.338
New Zealand
(E1.781
(E1.719
(E1.657
(E1.727
(EI1.471
(EI1.437
(EI1.381
(EI1.38
(E1.608
(E1.546
(E1.427
(E1.405
(E1.362
(E1.356
(E1.277
(EI1.273
(EI1.342
(EI1.308
(EI1.316
(E1.33
(E1.364
(E1.402
(E1.368
(E1.322
(E1.342
Norway
(I3.345
(I3.401
(E3.588
(E3.562
(E3.388
3.1782.8432.8662.9282.875
(E2.906
(E2.745
(E2.661
(E2.686
(E2.442
(E2.416
(E2.468
(E2.323
(E2.197
(E2.163
(E2.148
(E2.219
(E2.291
(E2.178
(E2.02
Poland
(EI1.906
(EI1.731
(I1.884
(I1.823
(I1.847
(I2.11
(I2.134
(I2.104
(I2.318
(I2.408
(I2.571
(I2.54
(I2.509
(I2.6
(I2.492
(I2.368
(I2.393
(I2.349
(I2.459
(I2.312
(I2.413
(I2.464
(I2.536
(I2.393
(EI2.499
Portugal
(EI3.322
(E3.337
(E3.393
(E3.172
(E3.342
(E3.235
(E2.6
(E2.829
(E2.99
(E2.948
(E2.941
(E2.885
(E2.79
(E2.746
(E2.484
(E2.444
(E2.429
(E2.325
(E2.166
(E2.218
(E2.282
(E2.425
(E2.586
(EI2.603
(EI2.638
Slovak Republic
(E2.826
2.394
(I2.205
(I2.111
(I1.994
(I2.061
(I2.33
(EI2.055
(I2.358
(I2.589
(I2.64
(I2.514
(I2.401
(I2.227
(I2.175
(I2.11
(I2.011
(I1.99
(I1.916
1.991.9722.003
(I1.992
(I1.983
(I2.081
Slovenia0.3294.1264.2824.6045.3614.4983.2573.463.433.3883.3873.2633.0563.033.0053.6763.7763.7574.1744.5934.508
(I4.659
(I4.717
(I4.531
(EI4.519
Spain
(E2.139
(E2.116
(E2.103
(E2.063
(E2.174
(E2.253
(E2.127
(EI2.012
(EI2.091
(EI2.11
(EI2.07
(EI2.021
(EI1.945
(EI1.89
(EI1.746
(EI1.719
(EI1.75
(EI1.699
(EI1.717
(EI1.959
(EI1.869
(EI1.932
(EI1.857
(EI1.835
(EI1.827
Sweden
(EI2.69
(I2.678
(E3
(E2.829
(E2.861
2.7392.638
(E2.658
2.7232.7382.6752.7182.6122.5162.559
(E2.649
(E2.558
(E2.366
(E2.374
(E2.34
(E2.18
(EI2.187
(EI2.22
(EI2.134
(EI1.853
Switzerland
(E1.557
(E1.58
(E1.613
(E1.586
(E1.705
(E1.725
(E1.768
(E1.895
(E1.926
(E1.909
(E1.871
(E2.036
(E1.932
(E1.857
(E1.645
(E1.684
(E1.734
(E1.692
(E1.691
(E1.652
(E1.649
(E1.657
(EI1.524
(EI1.547
(EI1.585
Turkey1.0821.1871.7661.9191.7942.5352.4172.6693.4764.0383.5313.9633.5673.4653.253.3653.733.4813.2763.5153.273.3163.2793.1162.321
United Kingdom
(EI2.608
(EI2.504
(E2.522
(E2.55
(E2.736
(E2.79
(E2.685
(E2.507
(E2.471
(E2.427
(E2.403
(E2.27
(E2.191
(E2.259
(E2.251
(E2.398
(E2.484
(E2.46
(E2.451
(E2.479
(E2.461
(EI2.434
(EI2.417
(EI2.38
(EI2.324
United States
(EI1.029
(EI1.02
(EI1.054
(EI1.04
(EI1.022
(EI1.005
(EI0.969
(EI0.933
(EI0.917
(EI0.894
(EI0.875
(EI0.864
(EI0.839
(EI0.819
(EI0.79
(EI0.792
(EI0.789
(EI0.788
(EI0.779
(EI0.755
(EI0.742
(EI0.728
(EI0.713
....
OECD Asia Oceania
(E1.77
(E1.807
(E1.853
(E1.876
(E1.908
(E1.94
(E1.913
(E1.985
(E1.96
(E1.959
(E1.916
(E1.947
(E1.903
(E1.913
(E1.843
(E1.835
(E1.855
(E1.868
(E1.915
(E1.872
(E1.827
(E1.774
(E1.747
(E1.708
(E1.682
OECD arithmetic average
(E2.3
(E2.383
(E2.481
(E2.536
(E2.627
(E2.625
(E2.449
(E2.444
(E2.497
(E2.507
(E2.506
(E2.487
(E2.36
(E2.312
(E2.171
(E2.301
(E2.338
(E2.304
(E2.311
(E2.351
(E2.347
(E2.382
(E2.399
(E2.34
(E2.276
OECD - Europe
(E2.56
(E2.567
(E2.61
(E2.589
(E2.605
(E2.698
(E2.585
(E2.564
(E2.637
(E2.689
(E2.639
(E2.634
(E2.547
(E2.467
(E2.385
(E2.465
(E2.497
(E2.513
(E2.531
(E2.568
(E2.533
(E2.512
(E2.511
(E2.422
(E2.346
OECD - Total
(E1.841
(E1.83
(E1.858
(E1.854
(E1.874
(E1.913
(E1.824
(E1.827
(E1.859
(E1.853
(E1.792
(E1.769
(E1.695
(E1.66
(E1.549
(E1.651
(E1.648
(E1.633
(E1.623
(E1.652
(E1.641
(E1.67
(E1.67
(E1.606
(E1.552
Non-OECD EconomiesAlbania............0.9030.9541.0410.7910.8430.4280.407........................
Argentina
(I1.056
(I0.871
(I1.08
(I1.585
(I1.465
(I1.355
(I1.317
(I1.313
(I1.285
(I1.48
(I1.376
(I1.303
(I1.207
(I1.106
(I1.111
(EI1.235
(EI1.173
(EI1.088
(EI1.249
(EI1.219
(EI1.25
(EI1.246
(EI1.221
(EI1.309
(EI1.118
Bahamas2.2251.8961.7081.0041.0040.9450.9650.9270.9030.8790.9550.8880.950.9170.9280.9290.9011.2961.2231.6221.4071.4931.3941.363..
Belize0.1870.170.1660.1710.1760.1840.180.1840.1790.1820.2020.2110.210.2160.1720.2240.1660.1970.1740.1580.1550.1470.1620.141..
Bolivia0.0680.0650.1630.1950.5770.5812.72.4432.3431.7891.6872.4792.2112.3072.1151.8611.6241.4941.3351.3451.3191.3591.4711.277..
Botswana....................0.7780.4530.4540.4090.4090.4110.4170.3270.3540.3310.2320.2510.2260.281..
Brazil..
(I0.402
(I0.463
(I0.494
(I0.516
(I0.481
(I0.613
........................
(I0.633
(I0.648
........
Bulgaria..
(I1.274
(I0.864
(I1.231
(I1.934
(I2.349
(I2.603
(I2.502
(I2.298
(I2.906
(I3.093
(I2.921
(I2.826
(I3.193
(I3.284
(I2.848
(I2.751
(I2.682
(I2.669
(I2.806
(I2.727
(I2.906
(I2.773
(I2.679
(I2.428
Burkina FasoInformation on item............
(I0.586
(I0.324
(I0.804
(I0.821
(I0.893
(I0.825
(I0.797
(I0.837
0.7450.7350.740.7260.8360.578
(I0.853
(I1.079
(I1.131
(I1.273
..
Cameroon0.7650.7921.1151.0010.9830.9670.8120.9150.860.8440.9870.9540.9110.840.7320.7620.7710.7250.7590.7930.8860.8190.7640.786..
Cabo Verde0000000.1890.0780.140.0940.1330.2060.2090.1770.1650.1380.1930.3590.3610.3710.3620.3750.4090.395..
China (People's Republic of)........
(E0.344
(EI0.373
(EI0.393
(EI0.65
0.7030.7930.832
(I0.812
(I0.829
(I0.834
(I0.804
(EI1.288
(EI1.428
(EI1.357
(EI1.391
(EI0.755
(EI0.763
(EI0.704
......
Colombia
(I2.995
(I0.539
(I0.606
(I0.491
....
(EI0.901
(EI1.043
(I1.07
1.0870.9731.0741.0131.0031.0321.0370.9230.923
(I0.504
............
Democratic Republic of the CongoInformation on item............
(I0.045
(EI0.234
(EI0.499
(EI0.795
(I0.994
(I1.274
(I1.32
(I1.517
(I1.895
1.6221.5641.8420.8640.6820.530.434
(I0.412
(I0.175
..
Costa Rica
(I0.385
(I0.459
(I0.387
(I0.368
(I0.439
(I0.365
(I0.45
(I1.307
............
(I2.338
(EI2.482
(EI2.402
(EI2.337
(I2.245
(I2.409
(I2.295
(I2.4
(I2.378
(I2.394
(EI2.287
Côte d'IvoireInformation on item0.3450.2950.2570.1820.1770.1840.1860.2690.2740.1870.1820.1870.1810.1860.180.1720.1530.0640.2770.270.1740.1630.14
(I0.154
..
Croatia........
(I2.18
(EI3.165
(EI3.685
(EI3.457
(I4.115
(I4.126
(I3.992
(I3.855
(I3.77
(I3.687
(I3.437
(I3.368
(I3.644
(I3.298
(I3.183
(I3.482
(I3.825
(I4.036
(I4.156
(I4.168
(I4.234
CyprusInformation on item..2.6162.5382.2422.2942.2652.4692.7452.7123.463.6283.3193.0893.143.0212.7852.7692.7652.5782.7233.0482.962.9022.9162.844
Dominican Republic1.791.9131.7862.1812.2291.4561.0731.9331.9071.6791.5541.6712.4162.652.5852.1882.1952.242.1872.0021.9661.4381.5031.501..
Ecuador
(E0.303
(E0.271
(E0.24
0.3540.2770.3840.122
(E0.204
(E0.556
0.3650.3470.2770.3620.281
(I0.168
(I0.203
(I0.857
(I0.941
(E1.831
(E1.777
(E1.773
1.6981.514
(I0.517
..
Egypt................0.1740.2540.1980.2250.3560.3940.290.8250.7790.7220.6640.7710.2920.6070.5881.025..
El Salvador..............0.0130.5120.5070.4890.4520.4310.4130.5480.5810.5620.510.50.4920.4890.540.569....
Equatorial Guinea......................0.3160.3030.2820.1420.2340.2960.1040.0990.0940.1180.2540.2510.26..
Fiji00000000000000000000000.6530.995..
Ghana............
(I1.959
(I1.698
(I2.21
(I3.511
(I3.905
(I4.141
(I2.177
(I1.742
(I1.317
(I0.822
(I0.637
(I0.815
(I0.814
(I0.494
(I0.433
(I1.329
2.4461.846..
Guatemala0.7750.8630.750.9971.1371.1471.0521.2531.1391.0081.070.3870.9880.9170.7910.8610.8060.7230.7620.9050.8290.9280.9480.913..
Guyana1.0831.2311.341.2911.4271.2891.4851.6241.5851.4831.5331.6070.8980.5940.5360.5440.5780.5220.4980.520.5270.4250.4020.673..
Honduras1.341.3551.391.082.0592.8632.4432.8482.7192.6292.8972.6752.4752.3882.1232.1882.1011.8451.9182.0492.1662.2592.352.369..
India......................
(I1.38
(I1.269
(I1.131
(I1.121
(I1.112
(I1.028
(EI0.912
..............
Jamaica0.5570.5170.4850.3990.6990.7220.710.6810.5130.3780.3070.4070.3830.3560.3310.3180.4590.5640.5180.770.7790.7760.8951.182..
KazakhstanInformation on item........0.7950.6260.8781.6211.2522.5992.6753.1922.6912.3323.0853.0164.6034.4194.23.4553.1381.739
(I1.265
(I2.027
..
Kenya..............
(I3.777
(I3.695
(I3.395
3.3773.3452.6852.7342.4332.4292.42.1151.827
(I1.755
(I2.163
(I1.933
(I1.31
....
Madagascar....................1.4271.2651.5731.4711.5971.151.2491.3071.1581.5891.2551.21.011.063..
Malaysia0.6470.6410.630.6620.6280.6080.5390.5850.5630.5280.4750.3980.30.2570.2360.2630.2450.2410.2360.2370.230.228
(I0.221
....
Mali1.4940.7981.5752.2112.2532.6351.9171.5491.7271.6941.4341.2030.9921.4051.1510.9870.9550.560.9730.8590.831.6091.6781.408..
Malta..3.0972.9493.3883.7623.8763.5363.4823.187
(E3.146
(E2.833
(E3.069
(E3.187
(E3.53
(E3.261
(E3.159
(E2.888
(EI3.092
(EI2.867
(EI2.692
(EI2.812
(EI2.784
(EI2.674
(EI2.667
(EI2.59
Mauritania..........................
(I5.236
6.9277.3646.5746.6337.3315.8076.3428.94216.038
(I16.829
..
Mauritius........................
(EI0.767
(E2.104
(E2.111
(E2.359
(E2.342
(E2.558
(E2.635
(E2.449
(E2.64
(E2.548
(E2.485
(E2.609
..
Montenegro............0........3.1062.958........................
Morocco............
(E2.404
(E2.541
(E2.364
(E2.321
(E2.001
(E2.088
(E2.077
(E2.07
(E1.99
(E2.072
(E1.987
(E2.108
(E2
(EI1.995
(EI2.054
(EI0.445
(EI0.406
(EI0.693
..
Mozambique0000000000000000000000000
Namibia0000000000000000000000000
Nicaragua1.9791.8171.8372.0712.2412.3362.096
(E1.789
(E1.904
(E1.971
1.7731.6771.5721.5521.3261.361.4541.2421.2361.271.291.2821.3291.344..
Niger............0.4180.453
(I0.498
(I0.525
(I0.501
(I0.426
(I0.407
(I0.434
(I0.354
(I0.435
(EI0.504
(EI0.511
(EI0.625
0.4520.371
(I0.523
(I0.349
(I0.292
..
Nigeria................................0.0110.0090.0120.0190.0140.019......
Panama
(I0.132
(EI0.182
(E0.294
(E0.406
1.0271.0880.9790.9480.9820.9430.7550.5020.5520.4930.4040.4720.3280.26
(I0.578
(I0.567
(I0.619
(I0.785
(I0.665
(I0.601
..
Papua New Guinea............0.030.0310.0250.0150.0330.0220.010.0110.010.010.0110.0110.0130.0130.010.0160.0070.02..
Paraguay0.8060.8370.9630.7480.6260.3821.0381.2310.884
(EI1.243
(EI1.466
(EI1.068
1.1681.1811.0231.0620.9530.9891.037
(EI0.859
(EI0.997
1.0020.956
(I0.985
..
Peru1.3731.2551.1471.251.1521.1811.1531.2311.5641.6041.4141.090.8920.8320.503
(E0.697
(E0.666
(E0.569
(E0.525
(E0.565
(E0.47
(E0.468
(E0.47
(E0.474
..
Philippines0.8040.7240.8711.329
(E1.16
1.0460.9160.7680.6640.6360.5030.4830.3590.3050.2920.3050.2460.3180.2610.230.2260.2220.2290.256..
Romania..1.7461.6242.1042.6493.422.8821.751.722.3992.3762.0071.9432.0071.6971.7932.1141.9511.9772.012.3222.4262.326
(I1.96
(EI2.09
Rwanda....0.4390.540.9841.5951.561.1291.1761.0280.9520.7330.7190.5920.5640.9021.4351.5171.2711.2511.1691.3391.4351.296..
Samoa......................0.2310.150.170.163....................
Senegal................
(I1.022
(I1.11
(I1.147
(I1.077
1.0811.4261.2841.1890.9480.98710.8331.2911.2851.6040.996..
Serbia..................
(E2.784
(E2.628
2.8362.9122.6972.5283.0733.1433.1222.9673.1933.7273.9474.221....
Seychelles............................
(I4.651
(I5.064
(I5.958
(I6.096
(I5.761
(I4.77
(I4.902
(I5.047
(I5.303
(I5.656
..
Singapore....................
(E0.425
0.4190.3680.3190.3120.2680.210.1890.1770.1620.1690.2330.250.177..
Solomon Islands..........................4.64.5493.4824.4515.3075.4055.1165.7195.1595.9396.049..
South Africa
(EI2.088
(EI1.925
(EI1.805
(EI1.881
(I2.108
(I2.104
(EI2.137
(EI2.02
(EI1.859
(I1.83
(I1.811
(EI1.905
(EI1.862
(EI1.936
(EI1.653
(EI1.806
(EI2.089
(EI2.244
(EI2.288
(EI2.317
(EI2.344
(EI2.756
(EI2.606
(EI2.685
..
Eswatini..0.7450.6420.6290.8350.7440.6950.7450.5990.5420.4950.390.4730.3930.40.4260.5610.7031.0631.3441.31.39......
Togo............1.1080.8190.7391.0741.1130.9791.9811.2491.6820.790.6830.7060.7133.091.6541.3641.4511.435..
Trinidad and Tobago0.3880.4110.5010.5610.5740.6930.4660.3930.3770.2980.2430.2150.2150.2470.2660.3470.340.3250.3760.3750.3760.4140.4830.342..
Tunisia............
(I1.756
(I1.786
(I1.744
(I1.55
(I1.492
(I1.449
(I1.387
(I1.37
(I1.301
(I1.289
1.4651.1691.2371.2381.253
(I1.279
1.603
(I1.657
..
Uganda2.2792.4232.6713.232.7522.5782.2972.1182.2642.1792.0342.2522.5442.7832.7792.1192.1072.0171.7861.591.8121.8561.9162.008..
Uruguay2.4472.6392.8282.7272.6972.4772.6432.7822.3452.0992.0452.1052.1041.9621.6011.5361.5831.6481.6041.6481.6931.7621.791.839..
Venezuela0.3830.30.3860.9890.8630.720.5870.5490.3850.2060.1410.1550.1930.1420.1730.1070.1260000000..
OECD America
(E1.116
(E1.055
(E1.071
(E1.082
(E1.113
(E1.115
(E1.026
(E1.021
(E1.035
(E0.978
(E0.905
(E0.851
(E0.773
(E0.754
(E0.594
(E0.773
(E0.727
(E0.669
(E0.629
(E0.685
(E0.716
(E0.827
(E0.834
(E0.78
(E0.743
Legend:
EEstimated value
IIncomplete data
Data extracted on 21 Jan 2020 17:44 UTC (GMT) from OECD.Stat

Information

Please check the i to get information